English Español 日本語

SETLIST: 11.04.2013 Namba Hatch (Osaka, Japão)Kyokotsu no nari

Karma
DIFFERENT SENSE
DECAYED CROW
Rinkaku
Unknown.Despair.Lost
Bottom of the death valley

INWARD SCREAM

THE BLOSSOMING BEELZEBUB
Mitsu to Tsuba
CONCEIVED SORROW

INWARD SCREAM

Kasumi
Kiri to Mayu
Unraveling
AGITATED SCREAMS OF MAGGOTS
Reiketsu nariseba

ENCORE:

Juuyoku
Hageshi sato kono mune no naka de, karamitsuita shakunetsu no yami
Zan
THE FINAL

Setlist e foto por SABIR BRASIL

Nenhum comentário:

Postar um comentário