English Español 日本語

SETLIST: 29/11 Teatro Flores (Buenos Aires, Argentina)

SE Kyoukotsu no nari

01 Ruten no tou
02 Hageshisa to, kono mune no naka de karamitsuita shakunetsu no yami
03 OBSCURE
04 LOTUS
05 ROTTING ROOT
06 DOZING GREEN

INWARD SCREAM

07 THE BLOSSOMING BELZEEBUB
08 Akatsuki
09 Tsumi to kisei

INWARD SCREAM

10 Yokusou ni "dreambox", aruiwa seijuku no rinen to tsumetai ame
11 DIFFERENT SENSE
12 Juuyoku
13 DECAYED CROW
14 THE FINAL
15 AGITATED SCREAMS OF MAGGOTS
16 Rasetsukoku

OUTTRO Vanitas


Fonte: Setlist.fm

Nenhum comentário:

Postar um comentário